Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P4 OnderwijsJaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Baten109117161161161161
Lasten-3.429-3.657-2.778-2.635-2.607-2.607
Saldo-3.320-3.539-2.617-2.475-2.446-2.446
Ontrekking reserves29544275755050
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves29544275755050
Geraamde resultaattaakveld-3.025-3.097-2.542-2.400-2.396-2.396