Bijlage 4 Subsidies

Onderstaand overzicht geeft de in 2015 en 2016 verleende subsidies weer. De subsidies 2015 en 2016 zijn nog niet vastgesteld. Zolang het subsidieplafond voor incidentele subsidies nog niet is bereikt, kunnen in de resterende maanden van 2016 nog incidentele subsidies worden verleend. Deze worden definitief zichtbaar in de jaarrekening 2016.
Over het jaar 2017 valt het volgende te zeggen. De termijn voor het indienen van aanvragen voor 2017 sloot op 1 september. De aanvragen zitten nu in de beoordelingsfase. Hoe de verdeling van het subsidiebudget er in 2017 uit komt te zien valt op dit moment nog niet te zeggen, maar bij de verdeling wordt rekening gehouden met de middelen die maximaal beschikbaar zijn volgens de vastgestelde begroting 2017. Budgettair is op dit moment rekening gehouden met € 3.647.427.

Subsidieontvanger

Subsidies
2015

Subsidie
2016

PROGRAMMA 1. VEILIGHEID

Halt

8.136

8.136

Politie Haaglanden, project Bemiddeling en Mediation

26.400

7.315

34.536

15.451

PROGRAMMA 3. ECONOMIE

St. CentrumManagement  Wassenaar

15.000

15.000

15.000

15.000

PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

St. Schooladviesdienst (SAD) - voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

25.454

25.454

St. Schooladviesdienst (SAD) - onderwijsbegeleiding

316.763

309.065

St. Peuterspeelzalen Wassenaar

49.561

49.950

391.778

384.469

PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Accordeonvereniging D.V.S.

1.250

3.000

BplusC - muziekeducatie

146.700

146.700

Comité / St. Open Monumentendag Wassenaar

2.330

2.330

International Chamber Music Festival ICMF

1.875

0

Muziekvereniging Excelsior

5.000

5.000

Sportvereniging Snel en Lenig

863

0

St. Beheer Warenar

60.000

60.000

St. Jazz Sociëteit

500

1.000

St. Noenki

683

1.171

St. Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

572.104

613.969

St. Plein Musique

1.500

0

St. Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) - Talentum

189.718

193.200

St. Smaakvol Wassenaar - Culinair Festival

4.000

5.000

St. Smaakvol Wassenaar - Dundu poppenspel

2.500

0

St. Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet

15.729

13.070

The English Theatre STET

2.500

2.500

Toneelvereniging Mimicri

5.000

10.000

Van Wassenaer Orkest

1.600

1.600

W.Z.K. Zwemmen - huur zwembad

105.802

107.070

Wassenaar Vocaliter

4.758

2.760

Wassenaars Kamerkoor

975

2.600

Wassenaarse Reddingsbrigade - huur zwembad

17.640

17.852

WZK Onderwatersport - huur zwembad

6.285

6.375

1.149.312

1.195.197

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN

Adelbert College - alternatief maatschappelijke stages

13.170

0

Bureau Discriminatiezaken

9.480

9.594

De Jutters (was: De Golfbreker)

3.124

3.124

Federetie Wassenaarse Ouderen

2.640

0

Hospice

14.040

14.040

Jongerenwerk

329.006

202.975

Kwadraad - algemeen en schoolmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, gezinscoaching

321.750

343.000

MEE Zuid-Holland Noord

130.846

130.846

Oogvereniging Leiden

286

0

Slachtofferhulp

4.776

6.418

St. Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar

8.436

10.000

St. Buddy Netwerk

5.500

2.750

St. Jeugdformaat

5.976

5.976

St. Jeugdgezondheidszorg ZHW

558.524

631.201

St. Maatsch. Onderst. Wassenaar (SMO) - kernactiviteiten

250.498

253.199

St. Maatsch. Onderst. Wassenaar (SMO) - aanvull. mantelz.

91.285

91.363

St. Maatsch. Onderst. Wassenaar (SMO) - Alzheimer Café

5.462

5.500

St. Maatsch. Onderst. Wassenaar (SMO) - pilot BurenHulp

0

25.648

St. Maatsch. Onderst. Wassenaar (SMO) - soc. alarmering

0

7.133

St. Maatsch. Onderst. Wassenaar (SMO) - mantelzorg

50.000

52.363

St. Maatsch. Onderst. Wassenaar (SMO) - vakantiekampen

0

2.510

St. Schooladviesdienst (SAD) - CJG

44.000

56.400

St. Sociaal Kontakt Wassenaar

907

351

St. Van Woesik, waterscouting

13.725

13.725

St. Vluchtelingen Werk

15.000

15.000

St. VTV ZHN

2.900

0

St. Wassenaar Plus

3.000

3.000

St. Wassenaarse Ouderen in Beweging (WOB)

17.687

17.899

St. Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) - prof.alarmopvolg.

116.000

0

St. Zorg- en Kinderboerderij

1.875

3.800

Vereniging Scouting Willibrord, landscouting

9.900

9.900

Vrijwilligerscentrale (running costs + professionalisering)

84.000

86.000

Welzijn Xtra Plus - Jeugd Interventie Team (JIT)

43.264

44.280

2.157.057

2.047.995

Budget incidentele subsidies

45.938

50.000

Totaal

3.793.621

3.708.112