Uitgangspunten

In het volgende overzicht staan de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2017-2020 weergegeven:

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

Algemene Uitkering

CAO

CAO

CAO

CAO

Lonen

0,00%

0%

0%

0%

Prijzen (algemeen)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Verbonden partijen

Bij een AB-besluit de begroting voor 2017 anders de begroting

Bij een AB-besluit de begroting voor 2017 anders de begroting

Bij een AB-besluit de begroting voor 2017 anders de begroting

Bij een AB-besluit de begroting voor 2017 anders de begroting

2016-2019

2016-2019

2016-2019

2016-2019

Overige tarieven

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Dotaties voorzieningen

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Kapitaallasten

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage.

1,0%

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Onvoorzien per inwoner

€ 1,95

€ 1,95

€ 1,95

€ 1,95