Wat willen we bereiken?

  • Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar;
  • Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken;
  • ZZP-ers vinden in Wassenaar bedrijfsruimte.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

3.1
Economische ontwikkeling

* Behouden en toekomst-bestendig maken van het gevarieerde en kwalitatief hoogstaande winkel- en horeca aanbod in Wassenaar  samen met ondernemers en inwoners;

*Behouden van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor bedrijvigheid, in samenwerking met de regio;

*Stimuleren van werkgelegenheid met aandacht voor duurzame bedrijvigheid.

*verbeteren van de Winkelhaak als logische winkelroute in het centrum

*Versterken Stadhoudersplein als Boodschappen-centrum

* Onderzoek naar behoefte en uitbreiding bedrijfsruimte en faciliteren verbeteringen bedrijfsverzamelgebouw(en).
*accountmanagement in samenwerking met W&I.

3.2
Fysieke bedrijfs-infrastructuur

* Zorgdragen voor, en stimuleren van, een hoog kwaliteitsniveau van de bedrijfsinfra-structuur onder andere door het instellen van een goed werkende actieve park-managementorganisatie.

*Onderzoek naar revitalisering Van Hallstraat

3.3
Bedrijvenloket- en bedrijfsregelingen

* Streven naar optimale dienstverlening aan ondernemers en vermindering van de regeldruk.

*Opstarten Parkmanagement voor Hoge klei

* Zorgdragen voor up to date ondernemers-loket

3.4
Economische
promotie

* Beter op de kaart zetten wat Wassenaar te bieden heeft door het  verbeteren van de toeristische infrastructuur.  Toeristen zullen hierdoor meer besteden.

*Vormgeven Toeristisch Overleg

*Uitvoeren projecten Roadmap en gebiedsmarketing

* Uitvoering geven aan regio marketing Stad+Kust

* Onderzoek naar verbeteren toeristische bewegwijzering

*Zorgdragen voor een digitaal en/of fysiek informatiepunt en een volledige en vindbare evenementen-kalender

*Samenwerken toeristische sector regio Leiden en Den Haag

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?