Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

2016

2017

2018

2019

2020

4.1

Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen

0

2
(2014)

0

0

0

0

4.2

Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen

50

41
(2014)

58

56

53

50

4.3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
(vsv-ers), % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,0%

1,0
(2012)

1,3

1,2

1,1

1,0

De cijfers uit 2016 van 4.1 en 4.2 zijn gebaseerd op cijfers van het 2014-2015.

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een kind tussen de 5-18 jaar niet ingeschreven is op een school en geen vrijstelling heeft van de leerplicht. Onder relatief verzuim gaat het om een kind tussen de 5-18 jaar die wel staat ingeschreven bij een school, maar zonder geldige reden les of praktijktijd verzuimt. Dit betreft diverse soorten verzuim: luxe verzuim, spijbelverzuim en signaalverzuim (veelal zorggerelateerd).

Landelijk ligt het absoluut verzuim op 5 per 1.000 leerlingen. Wassenaar doet het dus relatief goed. Het streven is de 0 vast te houden, maar er kunnen altijd probleemsituaties zijn, die (tijdelijk) niet oplosbaar zijn.

Landelijk ligt het aantal van relatief verzuim op 60 per 1.000 leerlingen.
Wassenaar zit daar iets onder. Het is echter van belang voor de leerlingen en het onderwijs ook dit verzuim terug te dringen. Landelijk lag het cijfer VSV-ers in 2016 op 1,0%. Wassenaar ligt daar boven. Het terugdringen van het cijfer, naar minimaal het landelijke cijfer van 1,0% is als streefwaarde overgenomen. De fluctuaties zijn bij een kleine gemeente als Wassenaar vaak wel relatief groot, dus het kan volgend jaar ook snel heel anders liggen (in positieve of negatieve zin).